SAVE THE DATE: međunarodni seminar « Historic cities: heritage, innovation and social cohesion »

Godišnja Generalna Skupština MedCities (mreže mediteranskih gradova) održati će se u Dubrovniku od 10.-11. studenog 2015. godine uz međunarodni  seminar « Historic cities: heritage, innovation and social cohesion », kako je dogovoreno na posljednjem sastanku Upravnog odbora MedCities 21. travnja u gradu Tetuan (Maroko). Grad Dubrovnik, čiji je gradonačelnik Andro Vlahušić član Upravnog odbora MedCities, biti će domaćin i suorganizator. Seminar je namjenjen predstavnicima lokalne uprave na području Mediterana i Balkana, a cilj je usvajanje novih znanja o postizanju održivog urbanog razvoja i promicanju politika i praksi prilagođenih potrebama građana. U isto vrijeme održati će se i Skupština Hrvatske udruge povijesnih gradova (HUPG) čiji će članovi također sudjelovati na seminaru.

Post a comment

Print your tickets