Tko može biti član

Članovi HUPG-a mogu biti gradovi ili dijelovi grada koji imaju prepoznatljivu povijesnu jezgru s iznimnim arhitektonskim naslijeđem, kvalitetom i karakteristikama koji se sustavno održavaju. Prijava za članstvo dostavlja se u pismenom obliku, navodeći ime i funkciju osobe koja će predstavljati grad ili dio grada na sastancima Udruge.

Čime se udruga bavi

HUPG će organizirati konferencije, radionice i kulturne manifestacije, sudjelovati će na europskim projektima, surađivati sa sveučilištima, radnim grupama te će sudjelovati u pripremi zajedničkih publikacija.

Book your tickets