Predavanje povjesničarke umjetnosti Maje Nodari „Festa svetoga Vlaha: 15 godina u UNESCO-ovoj obitelji”

U sklopu programa Feste svetoga Vlaha i Dana Grada Dubrovnika, u organizaciji Dubrovačkih muzeji i Društva prijatelja dubrovačkih starine, održano je u Kneževu dvoru u ponedjeljak, 22. siječnja 2024. u 19 sati predavanje povjesničarke umjetnosti Maje Nodari „Festa svetoga Vlaha: 15 godina u UNESCO-ovoj obitelji”.

 

Pozivnica na predavanje Maje Nodari „Festa svetoga Vlaha: 15 godina u UNESCO-ovoj obitelji"

Pozivnica na predavanje Maje Nodari „Festa svetoga Vlaha: 15 godina u UNESCO-ovoj obitelji”

Godinu 2024. Gradsko vijeće Grada Dubrovnika proglasilo je “Godinom UNESCO-ove svjetske baštine” u Gradu Dubrovniku, kojom se  obilježava 45. obljetnica upisa Staroga grada Dubrovnika na UNESCO-ov Popis svjetske baštine, 15. obljetnica upisa Feste svetoga Vlaha na Reprezentativni popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva, te odnedavno upis arhivskih fondova iz razdoblja Dubrovačke Republike na UNESCO-ovu listu Sjećanje svijeta.

Upravo je Maja Nodari 2007. kao tadašnja viša stručna savjetnica Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, sastavnog dijela Ministarstva kulture Republike Hrvatske izradila dokumentaciju zaštite Feste svetoga Vlaha kao kulturnog dobra na nacionalnoj razini. Dvije godine kasnije, kao članica Stručnog savjeta za nematerijalnu baštinu dala je značajni doprinos upisu Feste na UNESCO-ovu Listu.

Brojnim posjetiteljima u Kneževu dvoru govorila je o postupku i mjerama zaštite u kojima je i sama sudjelovala, fenomenu nematerijalne kulturne baštine i Festi svetoga Vlaha, doprinosu Dubrovačkih muzeja ovoj temi, te o načinima interpretacije baštine za sadašnje i buduće naraštaje s motom: „I dok drugi gradovi imaju svojega sveca zaštitnika – u Dubrovniku Svetac ima svoj Grad“ koji je osmislila 2012. kada su Dubrovački muzeji upriličili prvu ikad organiziranu izložbu o svetom Vlahu.

 

Predavanje Maje Nodari „Festa svetoga Vlaha: 15 godina u UNESCO-ovoj obitelji"

Brojni posjetitelji pozorno su pratili predavanje Maje Nodari u Kneževom dvoru | foto DU’M

Više o predavanju pročitajte na

Print your tickets