Najava 4. Međunarodnog kongres o ruralnom turizmu

MKRT-logo

Najavljujemo 4. Međunarodni kongres o ruralnom turizmu koji će se održati u Supetru na otoku Braču od 09. do 12. svibnja 2018. godine.

U tijeku je prijava znanstvenih i stručnih radova kao i dostava sažetaka na hrvatskom jeziku putemlinka  odnosno za na engleskom jeziku , zaključno do 23. veljače 2018. godine.

Teme Kongresa, upute za prijavu radova i dostavu sažetaka kao i ostale informacije nalaze se u gore navedenim linkovima. Teme možete preuzeti i u pdf format na link: 4. MKRT – teme kongresa

Nakon potvrde Znanstveno-stručnog odbora na čijem je čelu prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana, dekanica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, bit će potrebno dostaviti rad koji će nakon recenzije biti objavljen u E-zborniku.

Osim znanstveno-stručnog dijela Kongres će imati i druge sadržaje poput:

  • Eko Etno TradeShow (B2B – specijalizirane TA i TA u vlasništvu iseljenika)
  • Festival održivog razvoja (LAG, LAGUR-FLAG, HOP)
  • Paneli, promocije i rasprave
  • Stručni izleti
  • Kulturno-umjetnički program

Prijave za osobno sudjelovanje (sa i bez radova) bit će otvorene početkom ožujka 2018. godine.

Print your tickets