DANI EUROPSKE BAŠTINE, 21.09. – 03.11.2015.

Ideja obilježavanja Dana europske baštine s ciljem povezivanja europskih zemalja putem kulturnopovijesnih vrijednosti kao zajedničkog kulturnog naslijeđa europskog kontinenta rođena je 1985. godine u Granadi, u Španjolskoj. Mnoge su europske države prihvatile inicijativu te je s godinama manifestacija Dana europske baštine dobila sve više na značenju. Cilj je uspostavljene manifestacije širenje znanja i svijesti, kako o vlastitom kulturnom naslijeđu, tako i o vrijednostima drugih kultura, mogućim interakcijama, međusobnoj toleranciji i poštovanju. Zadatak je obilježavanja Dana europske baštine višestruk: senzibiliziranje građana za kulturnu raznolikost i bogatstvo Europe, stvaranje povoljne klime za međukulturalni dijalog i poznavanje bogatog europskog kulturnog mozaika, borba protiv rasizma i ksenofobije, poticanje na toleranciju prema strancima u Europi i jačanje osjećaja identiteta i zajedništva svih Europljana te poticanje Europe da se suoči s novim društvenim, političkim i ekonomskim izazovima. Kvaliteta, brojnost i raznolikost događanja, teritorijalna zastupljenost u većini europskih zemalja, kao i velik broj posjetitelja, pridonose rastu popularnosti i značenju obilježavanja Dana europske baštine iz godine u godinu. Ovoj se inicijativi pridružila i Republika Hrvatske 1995. godine, kada je posavsko selo Krapje tadašnja Državna uprava za zaštitu kulturne baštine proglasila selom graditeljske baštine. Od tada se kontinuirano, već punih 20 godina, obilježavaju Dani europske baštine u brojnim naseljima diljem Hrvatske organiziranjem svečanih sjednica, izložbi, radionica, promidžbi publikacija posvećenih kulturnoj baštini, prezentacija obnovljenih kulturnih dobara kao i prezentacija konzervatorsko-restauratorske dokumentacije obnove i sl.

Dani europske baštine u Hrvatskoj 2015. godine, u organizaciji Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, obilježavaju se od 21. rujna do 3. studenoga 2015. godine, a započinju svečanim otvorenjem izložbe Industrijska baština Hrvatske: baština kao gospodarsko-razvojni resurs, 21. rujna 2015. u 19 sati, u Muzeju Mimara, u Zagrebu. Republika Hrvatska ove se godine pridružila većini zemalja Vijeća Europe prihvaćanjem zajedničke teme „Industrijska i tehnička baština“ kao središnje teme Dana europske baštine. Time se želi podići svijest šire javnosti o važnosti naslijeđene tehničke i industrijske baštine kao i o važnosti njezina očuvanja te potaknuti ljude na percepciju nepoznatih aspekata ove baštine i njezino sagledavanje iz različitih perspektiva.

Publikacija Dana europske baštine 2015. koju možete pronaći ovdje donosi sažete prikaze o svim prigodnim događanjima, detaljne informacije o lokaciji, datumu i vremenu događanja te služi kao vodič i omogućuje javnosti lakše snalaženje i odabir raznovrsnoga programa.

Print your tickets