Zbornik radova konferencije “Prostorne i razvojne mogućnosti kulturnog naslijeđa”

Objavljen je zbornik radova međunarodne konferencije “Prostorne i razvojne mogućnosti kulturnog naslijeđa” održane 22. i 23. listopada 2015. u Zagrebu. Konferencija se bavila temom kulturnog naslijeđa s polazištem kako naslijeđe ne smije biti samo spomenik prošlosti (zaštićeni objekt), već aktivan čimbenik (kreativan subjekt) suvremenoga života te kulturnog, društvenog, gospodarskog i prostornog razvoja zajednice.

U zborniku radova objavljeno je 105 radova – 68 iz Hrvatske i 37 iz inozemstva sa ukupno 177 autora. Znatan broj tema relevantan je i za male gradove te ruralna naselja, a prikazani su i neki primjeri slučaja te primjeri dobre prakse upravo iz takvih sredina.

Konferencija je organizirana u sklopu istraživačkog projekta HERU Urbanizam nasljeđa koji ima za cilj definirati prostorne/urbanističke kriterije, metode i modele za revitalizaciju i za nove zahvate u užem i širem prostoru kulturnoga naslijeđa koji mogu pridonijeti njegovu unaprjeđenju. Rezultati projekta (kriteriji, metode, modeli, scenariji) primjenit će se u prostornom i urbanističkom planiranju i konzervatorskoj praksi, a imat će i daleko širi utjecaj.

Zbornik radova

Zbornik postera

Izvor: HERU 

Print your tickets