Zaključci s izborne Skupštine u Varaždinu i službeno priopćenje

Izborna svečana sjednica Skupštine Hrvatske udruge povijesnih gradova održana je 6. svibnja 2016. godine, s početkom u 13,00 sati u Salonu Gradske vijećnice Grada Varaždina.

Gradonačelnik Grada Varaždina, g. Goran Habuš i predstavnici Grada srdačno su ugostili članove HUPG-a te goste g. Stanislas Hubert-a, atašea za administrativnu i europsku suradnju Veleposlanstva Francuske u Republici Hrvatskoj, g. Davor Trupkovića pomoćnika ministra kulture i gđu. Vesnu Rajković,  predstavnicu Ministarstva turizma, načelnicu Sektora za razvoj poduzetništva u turizmu, održivi razvoj i posebne oblike turizma.

Predsjedavajuća gđa. Marina Kolaković posebno je izrazila zahvalnost Gradu Dubrovniku koji je pokrenuo inicijativu za osnivanje HUPG, zatim predstavnicima članova HUPG koji su aktivno sudjelovali u radu Udruge, predstavnicima ministarstva te naročito Veleposlanstvu Francuske u Republici Hrvatskoj i Francuskoj nacionalnoj udruzi gradova umjetnosti i povijesti ANVPAH & VSSP.

Generalni tajnik HUPG-a gđa. Biserka Simatović podnijela je IZVJESCE O RADU U 2015. GODINI (pdf). Posebno je napomenula da je 2015. godina bila vrlo produktivna godina za HUPG, godina u kojoj je puno postignuto posebno zbog potpore Veleposlanstva Francuske Republike u Republici Hrvatskoj i posebno veleposlanice Francuske u Hrvatskoj nj. e. gđe. Michéle Boccoz.

Gđa. Biserka Simatović podnijela je i izvještaj o suradnji s međunarodnim organizacijama i EU projektima. Uspjele su se realizirati dvije prijave, obje iz programa ADRION-a preko kolega iz Ferrare na projektu UNESCO-ve baštine u koji je uključeno 11 članova HUPG sa svojim idejama, a drugi je također spojio nekoliko jadranskih otoka na polju turizma.

Predsjedavajuća gđa. Marina Kolaković posebno je izrazila zahvalnost Gradu Dubrovniku koji je pokrenuo inicijativu za osnivanje HUPG, zatim predstavnicima članova HUPG koji su aktivno sudjelovali u radu Udruge, predstavnicima ministarstva te naročito Veleposlanstva Francuske u Republici Hrvatskoj i francuskoj nacionalnoj udruzi gradova umjetnosti i povijesti ANVPAH & VSSP.

Nakon toga, nazočnima su se u ime svojih institucija, s naglaskom na spremnost na suradnju sa HUPG, obratili  gđa. Vesna Rajković, načelnica Sektora za razvoj poduzetništva u turizmu, održivi razvoj i posebne oblike turizma Ministarstva turizma, g. Stanislas Hubert, ataše za administrativnu i europsku suradnju u Veleposlanstvu Francuske u Republici Hrvatskoj i g. Davor Trupković, pomoćnik ministra kulture RH.

Potom su uručene zahvalnice prigodom 5. obljetnice djelovanja HUPG-a.

Sukladno odredbama članka 29. i 30. Statuta HUPG, predsjedavajuća gđa. Marina Kolaković konstatirala je da je tijelima HUPG-a istekao mandat.

Ilija Kokeza, opunomoćeni predstavnik člana Grada Solina kao kandidata za predsjednika HUPG-a predložio je g. Jakova Vetmu, načelnika Općine Klis. Gđa. Biserka Simatović, opunomoćena predstavnica člana Grada Dubrovnika kao kandidata za predsjednika HUPG-a predložila je g. Gorana Habuša, gradonačelnika Grada Varaždina. Drugih prijedloga kandidata nije bilo, a g. Vetma i g. Habuš izjasnili su se da prihvaćaju kandidature.

Predsjedavajuća gđa. Marina Kolaković predložila je da se u skladu s demokratskom praksom izbor predsjednika HUPG-a između dva predložena kandidata provede tajnim glasovanjem, a predmetni prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Nakon stanke, proveden je postupak tajnog glasovanja i po prebrojavanju glasačkih listića utvrđeno je da su svi glasački listići važeći i da je kandidat Jakov Vetma, načelnik Općine Klis osvojio 12 glasova, a kandidat Goran Habuš, gradonačelnik Grada Varaždina osvojio 3 glasa od mogućih 15 glasova. Sukladno navedenom, predsjedavajuća gđa. Marina Kolaković je konstatirala da je većinom glasova za predsjednika HUPG-a izabran g. Jakov Vetma, načelnik Općine Klis.

Novoizabrani predsjednik Udruge g. Jakov Vetma, naglašavajući da želi postići geografsku zastupljenost potpredsjednika HUPG, predložio je da se za potpredsjednike Udruge izaberu članovi gradovi Trogir, Pula ili Rovinj te Karlovac i Varaždin.

Gđa. Biserka Simatović je upoznala da je prije sjednice dobila usmenu potvrdu kandidature Grada Rovinja za izbor potpredsjednika Udruge. Gđa. Elena Puh Belci,  opunomoćena predstavnica člana Grada Pule iznijela je da podržava kandidaturu Grada Rovinja. Ostali predstavnici članova g. Ante Stipčić, gradonačelnik Grada Trogira, gđa. Marina Kolaković, opunomoćena predstavnica člana Grada Karlovca i g. Goran Habuš, gradonačelnik Grada Varaždina izjavili su da prihvaćaju kandidature za svoje gradove.

Radi pojašnjenja, konstatirano je da se za funkciju potpredsjednika kandidiraju članovi (gradovi i općine) odnosno njihovi ovlašteni predstavnici (gradonačelnici i načelnici), a ne osobe.

Budući drugih prijedloga nije bilo, predsjedavajuća gđa. Marina Kolaković je predmetni prijedlog za izbor potpredsjednika stavila na glasovanja i nakon izvršenoga glasovanja je konstatirala da su jednoglasno za potpredsjednike izabrani Grad Trogir, Grad Rovinj, Grad Karlovac i Grad Varaždin.

Predsjedavajuća gđa. Marina Kolaković, uz zahvale za sve do sada učinjeno, podložila je da se za generalnog tajnika ponovno izabere gđa. Biserka Simatović, a s prijedlogom se usluglasio i g. Jakov Vetma. Budući je gđa. Simatović prihvatila prijedlog kandidature za generalnog tajnika, nakon izvršenoga glasovanja predsjedavajuća gđa. Marina Kolaković je konstatirala da je jednoglasno prihvaćen prijedlog bez rasprave.

Novoizabrani predsjednik g. Jakov Vetma nazočnima se zahvalio na izboru navodeći da su razlozi njegove kandidature usmjereni prema ostvarenju cilja, a koji je poboljšanje rada HUPG i to kroz poboljšanje odnosa s Ministarstvom kulture, odnosa sa akademskom zajednicom (Sveučilište u Splitu) i donošenje akcijskog plana HUPG te jasno definirati što konkretno jedna članica HUPG ima od svojeg članstva u Udruzi.

Dana 18. Svibnja, predsjednik HUPG-a g.Vetma, nakon susreta s Ministrom kulture RH g.Hasanbegovićem uputio je slijedeće službeno priopćenje:

“Pri susretu s ministrom Hasanbegovićem dogovoreno je da ću zamoliti sve članice HUPG-a da daju svoje prijedloge po pitanju zakonske regulative zaštite i upravljanja kulturnom baštinom. Zatim ćemo se sastati po tom pitanju te navedene prijedloge,u omjeru u kojem je to moguće, dati u daljnju proceduru.”

Print your tickets