Konferencija za novinare, Karlovac

Dana 01. rujna u 10h održana je press konferencija u Maloj Vijećnici Grada Karlovca da bi se najavio Okrugli stol na temu “Valorizacija kulturne baštine” koji će tematizirati mnoga pitanja, poput onih kako balansirati urbani razvoj i obnovu baštinskih objekata, kako potaknuti aktivni odnos prema baštini i na koji način uključiti kulturne, gospodarske i znanstveno-obrazovne sadržaje u spektar njihovih svakodnevnih aktivnosti.

Uz prisustvo dogradonačelnice Grada Karlovca Marine Kolaković, djelatnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, predstavnica Hrvatske udruge povijesnih gradova gde. Biserke Simatović i Marine Batinić te dogradonačelnice francuskog grada La Rochelle Anna Marie Spano, cjelokupna zainteresirana javnost pozvana je na sudjelovanje i diskusiju s ciljem zajedničkog rada na zaštiti kulturne basštine, ali i na promišljanju o baštini kao održivom resursu.

1

Kulturni turizam sve je češći oblik turizma koji se očekuje u ponudi hrvatskih turističkih infrastruktura budući da su turisti sve više motivirani za putovanja iz interesa prema kulturi, povijesti, umjetnosti, naslijeđem ili stilom života ljudi na nekom lokalitetu ili u nekoj regiji. I Francuska i Hrvatska odlikuju se bogatom baštinom, no postoje brojni izazovi s kojima se susrećemo kada govorimo o njegovoj zaštiti i upravljanju. Ovim programom potvrđuje se sve veća potreba za suradnjom kroz vertikalne i horizontalne pristupe promišljanja te uključivanjem partnera iz raznih sektora. Organizacijski partneri ovog projekta su: Ministarstvo kulture (HRZ), Ministarstvo turizma (HTZ), Hrvatska udruga povijesnih gradova (HUPG), Grad Karlovac, Francuski institut i Association Nationale des villes et des pays d’art et d’histoire (ANVPAH).

Iz medija:

Ministarstvo kulture

Institut Français

Radio Mrežnica

KaPortal

Print your tickets