Godišnja skupština HUPG-a i 1. međunarodni kongres antičkih gradova Solin, 25. – 28. veljače 2015.

25. veljače 2105. u hotelu President u Solinu održala se Godišnja skupština Hrvatske udruge povijesnih gradova (HUPG), čija je članica Grad Zadar, a u sklopu 1. međunarodnog kongresa antičkih gradova: „Meet, share & build“ koju je organizirala Turistička zajednica Grada Solina, Grad Solin i Hotel President. Glavni sponzori i suorganizatori kongresa su: Hrvatska udruga povijesnih gradova (HUPG), Francuska udruga povijesnih gradova ANVPAH & VSSP, Francusko veleposlanstvo u RH i “Lavandaturist grupa”.
Uoči kongresa održala se i Godišnja skupština Hrvatske udruge povijesnih gradova, na kojoj je, kao partner, sudjelovala Francuska udruga povijesnih gradova, čiji je ekspert i voditelj, g. Jean Michel Galley održao predavanje na temu: „Tematike i specifičnosti valorizacije povijesnih gradova“. U ime Grada Dubrovnika i generalnog tajnika HUPG-a, Milana Perića, skupštinom je predsjedavala potpredsjednica Udruge, Marina Kolaković, zamjenica gradonačelnika Grada Karlovca, a Skupštini su nazočili brojni predstavnici gradova-članica (Dubrovnik, Karlovac, Kaštela, Klis, Mali Lošinj, Nin, Pula, Rovinj, Solin, Split, Šibenik, Trogir, Varaždin, Vukovar i Zadar), te rad Skupštine koordinirala je administrativna tajnica HUPG-a, Biserka Simatović, viši savjetnik za EU projekte iz Grada Dubrovnika.
Na Skupštini je, među ostalim, usvojen Zapisnik sa posljednje Skupštine u Trogiru u 2014., Izvješće o radu u 2014. godini i predstavljene aktivnosti za 2015.g.. Predstavljena je službena internetska stranica HUPG-a u izradi na hrvatskom, francuskom i engleskom jeziku, s čijim bi radom trebalo krenuti za mjesec dana i koju će voditi dosadašnja suradnica na projektu – Marina Batinić iz Perpignan-a, Francuska. Najavljeno je službeno glasilo, novi logo Udruge i dogovarali su se sadržaji i načini objavljivanja na društvenim mrežama i sl. Raspravljalo se i na temu rada na uspostavi zajedničke „marke/etikete“ povijesni grad, u skladu s čijim bi se kriterijima ujednačila kulturno-turistička ponuda gradova-članica. Dogovoren je okvirni datum za održavanje Okruglog stola u Karlovcu/Varaždinu u sklopu Dana europske baštine u rujnu ove godine, te sljedeće Skupštine u listopadu u Karlovcu, kada će se održati i međunarodna radionica za studente arhitekture na temu istraživanja stare gradske jezgre.
Kongres je okupio predstavnike Ministarstva turizma i kulture RH, Veleposlanstva Francuske i Francuske udruge povijesnih gradova ANVPAH & VSSP te predstavnike turističkih zajednica, lokalne samouprave, kulturnih i obrazovnih ustanova i mnoge druge, te predavače ponajprije iz turističke, arheološke i konzervatorske struke.
Cilj ovog kongresa bio je potaknuti susrete čelnih ljudi u turizmu antičkih gradova, razmjene iskustava u pogledu promocije istih na domaćem i međunarodnom turističkom tržištu, kao i razvoj novih turističkih proizvoda i aranžmana, zajedničkim radom i angažmanom vodećih ljudi u turizmu i drugim srodnim djelatnostima. Temelj projekta je destinacijski menadžment koji je sastavni dio budućeg turističkog razvoja Hrvatske, a – kako je istaknula direktorica TZ grada Solina Jelena Stupalo – u skladu je s projektom oživljavanja pred i posezone (PPS) Hrvatska 365, što znači da destinacija živi tijekom cijele godine.
Uz predstavnike i relevantne stručnjake iz grada Solina, na kongresu su sudjelovali predstavnici brojnih hrvatskih antičkih i povijesnih gradova poput Karlovca, Pule, Splita, Trogira, Raba, Nina, Zadra i dr. Pored domaćih stručnjaka, izlaganja su održali predstavnici Francuske udruge povijesnih gradova, predstavnici antičkih gradova Francuske Nimes-a i Aix-en Provence-a, direktor sajma za kulturni turizam “Paestum” Italija, kao i predstavnici Oxfordskog sveučilišta. U ime Ministarstva kulture RH, naš istaknuti konzervator Miljenko Domijan održao je predavanje na temu: „Antički gradovi: Rab i Zadar – valorizacija antičke baštine.“ Po održanim izlaganjima, uslijedila je panel diskusija i radionice.

Print your tickets