Projekt revitalizacije područja tvrđave sv. Ivana, Šibenik

Provedba projekta „Revitalizacije područja tvrđave sv. Ivana“ započela je 1. rujna prvim službenim sastankom projektnog tima. Operativnom sastanku su uz prijavitelja projekta Grad Šibenik, odnosno Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, sudjelovali i predstavnici Turističke zajednice grada Šibenika, Muzeja grada Šibenika, Javne ustanove Tvrđava kulture Šibenik, Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku te Veleučilišta u Šibeniku.

Projekt Revitalizacije tvrđave sv. Ivana ukupno je vrijedan 49.143.692, 95 kuna, a Europska unija će ga sufinancirati iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ sa 41.486.646,05 kuna. Ostatak sredstava će osigurati Grad Šibenik.

Provedbom ovog projekta Grad Šibenik nastavlja obnovu svoga fortifikacijskog sustava, koji predstavlja značajan element lokalne i nacionalne kulturne baštine. Revitalizacija tvrđave svetog Ivana ukupne površine 18 657 m2 predviđa obnovu bedema, uvođenje inovativnih sadržaja, atrakcije i proizvode koji će biti ponuđeni posjetiteljima. U podnožju sjevernog obrambenog bedema, poznatog kao „kliješta“, posjetitelji će moći uživati u gastro-vizualnom konceptu. Revolucionarna tehnika 3D video-mappinga na zidinama tvrđave prikazivat će  različite sadržaje, stvarajući optičke iluzije i dojam kretanja statičnih objekata, što će posjetiteljima pružiti nezaboravan doživljaj. Na tvrđavi svetog Ivana smjestit će se Edukativni kampus opremljen pametnim interaktivnim učionicama i prezentacijskim prostorima unutar zidina tvrđave. On će osiguravati i kvalitetan smještaj s pratećim tematskim programima u svrhu smanjenja sezonalnosti i produljenja boravka posjetitelja.

Provedbene aktivnosti projekta trajat će 36 mjeseci, do 2019. godine.

Print your tickets