Identifikacijski dokument

1. Opće informacije

Službena adresa

Stjepana Radića 42
21210 Solin

Službena web stranica

solin.hr

Gradonačelnik

Dalibor Ninčević
tel: 021/555-200, 555-201
fax: 021/211-120
e-mail: gradonacelnik@solin.hr

Zamjenik gradonačelnika

Ivica Rakušić, Tihomir Bečko
tel: 021/555-200, 555-201
fax: 021/211-120
e-mail: dogradonacelnik@solin.hr

Kontakt osoba iz gradske službe za

administraciju:
Ante Ljubičić, tajnik grada
tel: 021/555-203  |  fax:021/ 211- 12
e-mail: vedrana@solin.hr

urbanizam:
Sanja Samardžija, pročelnika za komunalnu djelatnost
Tel. 021/555-222
E-mail: dijana.bar@solin.hr

kulturu:
Darko Bilandžić, pročelnik za kulturu
e-mail: darko.bilandzic@solin.hr
tel: 021/555-211  |  fax: 021/ 211-120

Odgovoran za suradnju s HUPG

Jelena Stupalo, direktorica
e-mail : tzg-solin@st.t-com.hr
Tel./fax : 021 210048  |  fax 021260900
mob. 098 92 45 444
Odjel : Turistička zajednica grada Solina

2. Karakteristike

Grad u cjelini

Površina 18 km2
Broj stanovnika : 24125

Dostupni planovi (urbanistički plan, plan javnog prijevoza, itd.)*

 • Plan ukupnog razvoja grada Solina

Suradnja s drugim gradovima (npr. twinning)

 • Monte Compatrio
 • Tomislavgrad

Upisan na listu (UNESCO, lista zaštićenih kulturnih dobara RH…)

Lista zaštićenih kulturnih dobara – Salona, Gašpina mlinica, Kuća Parać, Rižinice, Gradina itd.

Povijesna jezgra – Arheološki park Salona

Površina: 56ha
Broj stanovnika: samo privatne kuće na rubnim dijelovima lokaliteta cca. 60-70 pax

Dostupni planovi (urbanistički plan, plan javnog prijevoza, itd.)

 • Plan ukupnog razvoja grada Solina

Broj povijesnih spomenika *:

Broj

 • nenaseljenih objekata : 0
 • primarnih rezidencija : cca.10 obiteljskihprivatnih kuća na rubnim dijelovima lokaliteta
 • trgovina i uslužnih djelatnosti :0

3. Ostale informacije

Obrazovanje

 • Broj osnovnih škola: 3
 • Broj srednjih škola :0
 • Broj sveučilišta: 0

Kultura

Lista muzeja i izložbenih prostora

Javni

 • Muzej Tusculum – Arheološki lokalitet Salona (upravljanje Arheološki muzej Split)
 • Kuća Parać – Arheološki lokalitet Salona (vlasnik grad Solin)
 • Gašpina mlinica –centar grada, koncesionar Septima j.d.o. (vlasnik grad Solin)

Lista turističkih ureda

Book your tickets