Identifikacijski dokument

1. Opće informacije

Službena adresa

Forum 1
52100 Pula

Službena web stranica

pula.hr

Gradonačelnik

dr. sc. Filip Zoričić, prof
Tel./fax: 052/371-710
e-mail: filip.zoricic@pula.hr

Zamjenica gradonačelnika

Ivona Močenić, dr.med.
Tel./fax: 052/371-714
e-mail: ivona.mocenic@pula.hr

Zamjenik gradonačelnika

Bruno Cergnul
Tel./fax : 052/371-714
e-mail: bruno.cergnul@pula.hr

Kontakt osoba iz gradske službe za

administracija i urbanizam:
Barbara Belić Raunić
Tel. 052 /371 851
Fax: 052 / 371 892
e-mail: barbara.raunic-belic@pula.hr

kulturu:
Sanja Krelja Osterc
tel: 052 / 371 920
fax: 052 / 223 667
e-mail: sanja.krelja@pula.hr

Odgovoran za suradnju s HUPG

Barbara Belić Raunić
Tel. 052 /371 851
Fax: 052 / 371 892
e-mail: barbara.raunic-belic@pula.hr
Odjel: Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Zamjenik odgovornog za suradnju s HUPG

Gabrijela Lovrić Cukon
Tel. 052/371-806
e-mail: gabrijela.lovriccukon@pula.hr
Odjel: Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša

2. Karakteristike

Grad u cjelini

Površina : 41.80 km2
Broj stanovnika : 52,220 (2021.)

Dostupni planovi (urbanistički plan, plan javnog prijevoza, itd.)*

 • Prostorni plan uređenja Grada Pule
 • Generalni urbanistički plan Grada Pule
 • Provedbeni urbanistički plan B.I. Uljanik
 • Provedbeni urbanistički plan Stari Grad
 • Detaljni plan uređenja Istra Cement Internationa
 • Detaljni plan uređenja Kupalište Stoja
 • Detaljni plan uređenja Valkane
 • Detaljni plan uređenja Uljanik otok
 • Detaljni plan uređenja Sportsko rekreacijskog centra Bunarina
 • Urbanistički plan uređenja Lučica Delfin
 • Urbanistički plan uređenja Lungo mare
 • Urbanistički plan uređenja Marina Veruda
 • Urbanistički plan uređenja Max Stoja
 • Urbanistički plan uređenja Ribarska koliba
 • Urbanistički plan uređenja Riva
 • Urbanistički plan uređenja Štinjan

Suradnja s drugim gradovima (npr. twinning):

Grad Pula je tradicionalno otvoren, turistički orijentiran grad s razvijenom međunarodnom suradnjom čiji počeci sežu unazad 50-ak godina kada su ostvareni prvi kontakti s Gradom Grazom. Poslije prvog uspješnog uspostavljanja veza s inozemstvom, u razdoblju od 1970. do polovice 80-ih godina međugradske se pulske veze šire i potpisuju se povelje o bratimljenju s njemačkim gradom Trierom, austrijskim Grazom, talijanskom Imolom i Veronom te Kranjem u Sloveniji, a u Hrvatskoj s Čabrom, Kranjom i Varaždinom. Godine 2005. započela je suradnja s dva nova grada: japanskim Hekinanom, domaćinom Republike Hrvatske u vrijeme održavanja Svjetske izložbe EXPO 2005. i francuskim gradom Villefranche-de-Rouergue, u kojem je postavljen spomenik Hrvatima koji su stradali tijekom Drugog svjetskog rata. Godine 2012. listi gradova pobratima pridružilo se i Sarajevo s kojim dijelimo jednaku filmsku povijesti i multikulturalnu različitost.

Upisan na listu (UNESCO, lista zaštićenih kulturnih dobara RH…)

U Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, Listu zaštićenih kulturnih dobara, unesena su sljedeća nepokretna kulturna dobra:

 • Memorijalna kapela s ostacima bazilike Sv. Marije Formoze i benediktinskog
  samostana u Puli, rješenje od 24.02.2010, broj registra: Z-4449
 • Crkva Sv. Nikole, rješenje od 06.05.2009, br. registra: Z-4064,
 • Kulturno-povijesna cjelina grada Pule, rješenje od 08.11.2012., br. registra: Z-5638.
 • Kompleks Katedrale Uznesenja Blažene Djevice Marije u Puli sa zvonikom,rješenje od 24.02.2010, br. registra Z-4448
 • Dvojna vrata u Puli, rješenje od 09.04.2003.,br. registra: Z-861
 • Slavoluk Sergijevaca (Porta aurea) u Puli, rješenje od 09.04.2003, br. registra: Z-862
 • Amfiteatar u Puli, rješenje od 09.04.2003, br. registra: Z-863
 • Augustov hram u Puli, rješenje od 09.04.2003, br. registra: Z-864
 • Rimsko scensko kazalište, rješenje od 09.04.2003, br. registra: Z-865
 • Samostanski sklop s crkvom sv. Franje, rješenje od 23. rujna 2003, br. registra: Z-1339
 • Vila Martinz u ulici grada Graza 2, br. registra: Z-1340
 • Zgrada stare pošte, rješenje od 20.12.2005, br. registra: Z-2475
 • Kupališna građevina kupališta Stoja u Puli, rješenje od 20.12.2005, br. registra: Z-2476.
 • Četiri hidroarheološke zone na području koje se proteže od rta sv. Ivan na poluotoku Verudica južno od Pule do luke Budava, rješenje br. 317/1 od 23.12.1966, br. registra: RRI-111
 • Zgrada zvjezdarnice u Puli, rješenje od 22.12.2008, br. registra: Z-3995
 • Zgrada na k.č. 637/10 zgr. k.o. Pula (nekadašnja staja za konje i spremište za kola kojima se pretovarivao ugljen u sklopu skladišta za ugljen – Kohlen Magazin – austrougarskog Pomorskog Arsenala u Puli – danas u sklopu Luke Pula), rješenje od 22.12.2008, br. registra: Z-4013
 • Utvrda Monvidal u Puli, rješenje od 22.12.2008, br.registra: Z-4018
 • Utvrda Sv. Juraj (S.Giorgio) u Puli, rješenje od 22.12.2008, br.registra: Z-4019
 • Utvrda Sv. Mihovil (San Michele), rješenje od 22.12.2008, br.registra: Z-4020
 • Utvrda Musil u Puli, rješenje od 22.12.2008, br.registra: Z-4021
 • Utvrda Monsival / Bourguignon u Puli, rješenje od 22.12.2008, br. registra: Z-4024
 • Utvrda Verudella i topnička bitnica Sv. Ivan (San Giovanni/Cunfida) u Puli, rješenje od 22.12.2008, br. registra: Z-4023
 • Utvrda Munida (Monte Monetta, Munide) i topnička bitnica Žunac (Zonchi) kod Štinjana u Puli, rješenje od 22.12.2008, br. registra: Z-4017
 • Utvrda Stoja i dječje ljetovalište na Stoji, rješenje od 06.05.2009, br. registra: Z-4100
 • Utvrda Marie Louise, rješenje od 22.12.2008, br. registra: Z-4022
 • Utvrda Monte Grosso s topničkim bitnicama Valmaggiore, Monte Grosso i Sv.Maištada (Monte S. Maesta’), rješenje od 24.02.2010, br. registra: Z-4472
 • Utvrda Punta Kristo (Punta Christo), rješenje od 11.05.2010, br. registra: Z-4556
 • Kompleks nekadašnje mornaričke zrakopolvne postaje Puntižela (Hidrobaza) kod Štinjana, rješenje od 24.02.2012., br. registra: Z-5546
 • Arheološko nalazište na području četvrti sv. Teodora u Puli, rješenje od 26.09.2012., br. registra: Z-5801
 • Vojni kompleks na otoku Sv. Katarina u Puli, na k.č. 124 i 125 k.o. Pula, rješenje od 23.10.2012., br. registra: Z-4651
 • Područje nekadašnjeg vojnog kompleksa Monumenti, rješenje od 23.10.2012, br. registra: Z-5490.
 • Barutana Signole na poluotoku Muzil u Puli, sagrađena na k.č. 5317 k.o. Pula, rješenje od 23.04.2013., br. registra Z-5965.
 • Područje topničke bitnice i skupine objekata Fižela na poluotoku Muzil u Puli sa morskim pojasom, rješenje od 23.04.2013., br. registra Z-5966.
 • Kulturni krajolik otočja Brijuni, rješenje od 29.04.2013., broj registra Z-5983
 • Palača Scracin u Puli na Trg Portarata br 3, br. registra Z-7198,
 • Utvrda Kaštel, rješenje od 21.10.2019., br. registra Z-7360,
 • Zgrada Filozofskog fakulteta u Puli, rješenje od 19.11.2019., br. registra Z-7376.

U Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, Listu preventivno zaštićenih kulturnih dobara, unesena su sljedeća nepokretna kulturna dobra:

 • Skupina topova u BI Uljanik, rješenje od 22.07.2020. (preventivna zaštita: najduže 6 godina od dana donošenja rješenja)

U Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, Evidenciju dobara od lokalnog značaja, unesena su sljedeća nepokretna kulturna dobra:

 • dio gradskog groblja u Puli (“Službene novine Grada Pule” br. 9/10)

Povijesna jezgra

Površina : 1.803.570 m2
Broj stanovnika : 4,803

Dostupni planovi (urbanistički plan, plan javnog prijevoza, itd.)*

 • Područje Povijesne jezgre podrazumijeva dio zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Pule i kontaktno područje za koju je izrađena Konzervatorska podloga (”Izmjene i dopune Konzervatorske podloge za GUP-a Grada Pule u obuhvatu PUP-a Stari grad Pula”) i sastavni je dio Generalnog urbanističkog plana Grada Pule. Uvjeti korištenja i područje obuhvata Povijesne jezgre utvđeni su kartografskim prikazom u GUP-u Grada Pule, list 4.1.1. Uvjeti korištenja – konzervatorske smjernice.

Broj povijesnih spomenika*

34 (oko 100 na širem području grada)

Unutar povijesne jezgre grada Pule, uz pojedinačno registrirana kulturna dobra (memorijalna kapela s ostacima bazilike Sv. Marije Formoze i benediktinskog samostana, crkva sv. Nikole, kompleks Katedrale Uznesenja Blažene Djevice Marije sa zvonikom, Dvojna vrata, Slavoluk Sergijevaca, Amfiteatar, Augustov hram, Rimsko scensko kazalište, samostanski sklop s crkvom Sv. Franje, zgrada Stare pošte, zgrada Zvjezdarnice, arheološko nalazište na području četvrti sv. Teodora, palača Scracin, zgrada Filozofskog fakulteta), nalazimo i slijedeće povijesne spomenike:

 • Rimski mauzolej
 • Herkulova vrata s potezom rimskih zidina
 • Rimski mozaik “Kažnjavanje Dirke”
 • Utvrda Kaštel
 • Malo rimsko kazalište
 • Komunalna palača (XIII. st.)
 • Sklop srednjovjekovnih građevina na Forumu
 • Crkva Sv. Marije od Milosrđa nekadašnjeg augustinskog samostana (XIV. st.)
 • Palača akvilejskog patrijarha (XIII. st.) / palača Lombardo ( XV. st.)
 • Barokna kuća (slojevita građevina iz XV.st.)
 • Palača De Martini (XV. st.)
 • Palača Wassermann (1880.)
 • Palača vojnog stožera (1860.)
 • Crpilište vode (1861.)
 • Kazalište Ciscutti (1880.)
 • Palas Hotel Rivijera (1910.)
 • Sklop višestambenih zgrada Ville Műnz (1904.-1909.)
 • Središnja gradska tržnica (1903.)
 • Marine Casino (1913.)
 • Ženski pokrajinski licej (1907.)
  Villa Monai (1877.).

Broj

 • nenaseljenih objekata : 5 (unutar povijesne jezgre)
 • primarnih rezidencija : 5
 • trgovina i uslužnih djelatnosti:

N.B. Izvan obuhvata povijesne jezgre Grada Pule od vrijednijih povijesnih spomenika potrebno je spomenuti Fortifikacijski obrambeni sustav u funkciji pomorskog Arsenala i glavne ratne luke Austrougarske monarhije (27 utvrda i topničkih bitnica iz austrijskog i austrougarskog razdoblja) te brojne druge vojne građevine (industrijske zgrade Arsenala, vojni sklopovi Hidrobaze, otoka Katarina, Monumenta i Muzila, Mornaričkog topničkog laboratorija, Zavoda streljiva i dr.), kao i posebno vrijedne rezidencijalne vile K. u K. mornaričkih časnika i oficira (30-ak vila u gradskoj četvrti Verude i Sv. Polikarpa).

Uz prethodno navedene, na širem području grada valja spomenuti i slijedeće građevine i graditeljske sklopove:

 • Mornaričko groblje (1862.)
 • dio Gradskog groblja (1848.) (upisan u Registar kulturnih dobara RH – evidencija dobara od lokalnog značaja)
 • Villa Idola,
 • Villa Martinz (upisana u Registar kulturnih dobara RH)
 • Sklop Zavoda za javno zdravstvo (1930.-ih)
 • Upravna zgrada Brodogradilišta Uljanik u Flaciusovoj i Besenghijevoj ulici (bivšaMornarička vojarna -1856.)
 • Kohlen Magazin (upisan u Registar kulturnih dobara RH)
 • Sklop građevina Suda i Zatvora
 • Mornarička bolnica (1861)
 • Mornarička crkva Gospe od mora (1898.)
 • Kupališna građevina kupališta Stoja (upisana u Registar kulturnih dobara RH).

3. Ostale informacije

Obrazovanje

 • Broj osnovnih škola: 11
 • Broj srednjih škola: 11
 • Broj sveučilišta: 1

Kultura

Lista muzeja i izložbenih prostora

Javni (3)

 • Arheološki muzej Istre (Muzejsko galerijski prostor Sveta Srca i Galerija C8)
 • Povijesni i pomorski muzej Istre
 • Muzej Suvremene umjetnosti Istre

Privatni – ne raspolažemo potpunim podacima

 • MEMO muzej Pula / Muzej svakodnevice i dobrih uspomena
 • Museum Olei Histriae / Kuća istarskog maslinovog ulja

Lista turističkih ureda

Turistička zajednica grada Pule
Forum 3, 52100 Pula
Tel : 052/219-197

Book your tickets