Identifikacijski dokument

Korčula

1. Opće informacije

Službena adresa

Trg Antuna i Stjepana Radića 1
20260 Korčula

Službena web stranica

korcula.hr

Gradonačelnik

Andrija Fabris
Tel./fax:+385 916725598
e-mail: gradonacelnik@korcula.hr

Kontakt osoba iz gradske službe za

 • administraciju: Vesna Bakaric
 • urbanizam: Ivan Blitvic
 • kulturu: Katarina Vojvodic Zupet

Odgovoran za suradnju s HUPG

Vesna Bakaric
e-mail: info@korcula.hr
Odjel: Ured gradonačelnika

2. Karakteristike

Grad u cjelini

Površina:
Broj stanovnika: 2839

Dostupni planovi(urbanistički plan, plan javnog prijevoza, itd.)*

Suradnja s drugim gradovima (npr. twinning)

Upisan na listu (UNESCO, lista zaštićenih kulturnih dobara RH…)

Tentativna lista UNESCO

 • Korčulanska moreška
 • bojni mačevni ples
 • Kumpanija
 • Palača Gabrielis(Ismaelis)
 • Velika i Mala kneževa kula

Povijesna jezgra

Površina: 2,6 ha
Broj stanovnika: 300

Dostupni planovi (urbanistički plan, plan javnog prijevoza, itd.)*

Broj povijesnih spomenika*

Broj

 • nenaseljenih objekata: 50
 • primarnih rezidencija: 3
 • trgovina i uslužnih djelatnosti: 30

Ostale informacije

Obrazovanje

Broj

 • osnovnih škola: 5 OŠ Petra Kanavelića
 • srednjih škola: 2
 • sveučilišta: 0

Kultura

Lista muzeja i izložbenih prostora

Javni

 • Gradski muzej

Privatni

 • Muzej Marka Pola

Lista turističkih ureda

Book your tickets