Identifikacijski dokument

1. Opće informacije

Službena adresa

Ivana Banjavčića 9
47000 Karlovac
Republika Hrvatska

Službena web stranica

www.karlovac.hr

Gradonačelnik

Damir Mandić
tel: +385 47 628 100
fax: +385 47 628 134
e-mail: gradonacelnik@karlovac.hr  |  damir.mandic@karlovac.hr

Zamjenica gradonačelnika

Ivana Fočić
tel: 047 628 100
e-mail: ivana.focic@karlovac.hr

Kontakt osoba iz gradske službe

Eva Sobotik-Pavan, viša savjetnica za međugradsku suradnju
tel. +385 47 628 135
e-mail: eva.sobotik.pavan@karlovac.hr

urbanizam:
Irena Kajfeš-Pavlović, savjetnica za prostorno planiranje
tel. +385 47 628 227
e-mail: irena.kajfes@karlovac.hr

kultura:
Irena Šegavić Čulig, savjetnica za kulturu
tel. +385 47 628 138
e-mail: irena.segavic@karlovac.hr

Odgovoran za suradnju s HUPG

Eva Sobotik-Pavan
Tel: +385 47 628 135, fax: +385 47 628 225
e-mail: eva.sobotik.pavan@karlovac.hr
Ured Gradonačelnika

2. Karakteristike

Grad u cjelini

Površina: 401,71 km2
Broj stanovnika: 49.594 (procjena 2021.)

Dostupni planovi (urbanistički plan, plan javnog prijevoza, itd.)*

1. Strategija razvoja Grada Karlovca 2013. – 2020. (GGK br.11/13)
2. Strategija kulturnog razvoja Grada Karlovca 2014. – 2024. (GGK br.2/14)
3. Strategija razvoja turizma Grada Karlovca 2012.-2020. godine (GGK br.11/12)
4. Strategija integralnog razvoja ruralnih područja Grada Karlovca 2011.-2015.godine (GGK br.9/12)
5. Lokalna agenda za karlovačke rijeke
6. Prostorni plan Karlovačke županije – PPKŽ (GKŽ br.26/01, 33/01 i 36/08)
7. Prostorni plan uređenja Grada Karlovca – PPUGK (GGK br.1/02, 5/10 i 6/11)
8. Generalni urbanistički plan grada Karlovca – GUP (GGK br.14/07, 6/11)
9. Podrobniji planovi (urbanistički planovi uređenja i detaljni planovi uređenja):

 • 4 za gospodarske zone
 • 2 za gradska groblja
 • 4 za urbane dijelove stambene i mješovite namjene

Upisan na listu (UNESCO, lista zaštićenih kulturnih dobara RH…)

Na području Grada nalazi se 317 nepokretnih kulturnih dobara, od kojih je 68 upisano na Listu zaštićenih kulturnih dobara, a od toga ih je čak 56 smješteno je u naselju Karlovac.

Među zaštićenim nepokretnim kulturnim dobrima prevladavaju civilne građevine (CG – 34), a prate ih sakralne građevine (SG – 13), memorijalna obilježja (MO – 10), arheološki lokaliteti (AL-5), kulturno povijesne cjeline (UC –
2), obrambene građevine (OG -2) te gospodarske građevine (GG-1) i urbana oprema (UO-1). Na Listi preventivnozaštićenih kulturnih dobara upisano je 8 zaštićenih nepokretnih kulturnih dobara.

Kulturno-povijesna cjelina grada Karlovca upisana je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske pod oznakom Z-2993 kao, na Listi zaštićenih kulturnih dobara kao nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina.

S obzirom da cjelina sadrži dobro očuvane i osobito vrijedne povijesne strukture – vrijedne elemente povijesnih struktura različitoga stupnja očuvanosti, kao i prorijeđene povijesne strukture te područja bez značajnih primjera povijesne izgradnje koji osiguravaju kvalitetnu i funkcionalnu prezentaciju kulturno-povijesnih vrijednosti, utvrđene su prostorne međe za 3 režima zaštite:

 • predio/zona A- potpuna zaštite povijesnih struktura (povijesna jezgra – „Zvijezda“)
 • predio/zona B-djelomična zaštita povijesnih struktura
 • predio/zona C- ambijentalna zaštita.

Povijesna jezgra – zona A kulturno-povijesne cjeline grada Karlovca – „Zvijezda“

Površina : ~34ha
Broj stanovnika : 1142 (popis stanovništva 2011.god.-demograf.)

Dostupni planovi (urbanistički plan, plan javnog prijevoza, itd.)*

1. Za prostor obuhvata povijesne cjeline primjenjuju se ranije navedeni prostorni planovi šireg područja.
2. Program pripreme, izrade i provedbe Urbanističkog plana uređenja Zvijezde (GGK br.12/12 ).
3. Izrada Urbanističkog plana uređenja Zvijezde u fazi je definiranja nacrta prijedloga plana za prethodnu raspravu.

Broj povijesnih spomenika*

 • Kulturno-povijesna cjelina grada Karlovca, Z-2993 (revizija NN br.92/11)
 • Unutar kulturno-povijesne cjeline grada Karlovca – predio/zona A-povijesna jezgra – „Zvijezda“, pojedinačno su zaštićene povijesne građevine:1. Zgrada gradskog muzeja, Strossmayerov trg 7, Z-30842. Zgrada velike vojarne, Trg bana Josipa Jelačića, Z-3553
  3. Zgrada, Strossmayerov trg 1, Z-266
  4. Zgrada, Strossmayerov trg 2, Z-4804
  5. Zgrada, Ivana Kukuljevića 20, Z-265
  6. Palača Drašković, Radićeva ulica 15, Z-5505
  7. Palača Gutterer, Banjavčićeva ulica 14, Z-4547
  8. Crkva Presvetog Trojstva s franjevačkim samostanom, Z-267
  9. Crkva svetog Nikole, Z-5605

Broj

252 građevine (118.0824,45m2)

 • nenaseljenih objekata: 11% (12.377,00m2)
 • primarnih rezidencija: 213 domaćinstava *72,82m2= cca 15510,66m2
 • trgovina i uslužnih djelatnosti: 23%; (26.956,79m2); 238 posl. Subjekata
 • javna namjena – 31% (37.151,98 m2)
 • sakralna namjena-33% (39.212,68 m2)

3. Ostale informacije

Obrazovanje

Broj osnovnih škola : 10 OŠ, Glazbena škola Karlovac i Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži
Broj srednjih škol : 8
Broj sveučilišta: 1, Veleučilište u Karlovcu (VUKA)

Kultura

Lista turističkih ureda

U Gradu postoji jedan turistički ured koji je osnovan od strane Turističke zajednice Grada Karlovca. U turističkom uredu smješten je Turistički informativni centar (TIC) koji turistima pruža osnovne informacije o Gradu.

Kontakt

Turistička zajednica grada Karlovca
Petra Zrinskog 3

Turistički informativni centar
tel: +385 (0)47 600 606

Turistički ured
tel: +385 (0)47 615 115, fax: +385 (0)47 600 602
E-mail: info@karlovac-touristinfo.hr
web: www.karlovac-touristinfo.hr

U Gradu Karlovcu smješten je i Turistički ured Karlovačke županije koji također može dati turističke informacije o Gradu Karlovcu.

Turistička zajednica Karlovačke županije
Vraniczanyeva 6
tel: +385 (0)47 615 320, fax: 601 415
E-mail: info@tzkz.hr
Web: www.tzkz.hr

U Gradu djeluju sljedeće turističke agencije preko kojih se može posjetiti Karlovac:

Croatia Open Land
adresa: Kamensko 6 a, 47000 Karlovac
tel: +385 (0)99 54 84 002
email: info@croatia-open-land.com
web: www.croatia-open-land.com

TerraCroatica
adresa: Dubovac 11, 47000 Karlovac
tel: +385 (0)91 41 33 920
email: info@raft.com.hr
web: www.raft.com.hr

Srakovčić d.o.o.
adresa: Vrbanićev perivoj 8, Karlovac
tel: +385 (0)47 60 90 90
email: info@hotelkorana.hr
web: www.hotelkorana.hr 

Marzito d.o.o.
adresa: Marina Držića 7, 47000 Karlovac
tel: +385 (0)91 91 83 872
email: info@marzito.com
web: www.marzito.com

Ka travel d.o.o.
adresa: Gundulićeva 3, 47000 Karlovac
tel: +385 (0)47 49 54 95
email: info@katravel.hr
web: www.katravel.hr

 KAMAT ADVENTURE, OBRT ZA PUSTOLOVNI TURIZAM
adresa: Senjska 1H, 47000, Karlovac
tel: +385 (0)98 97 75 546
email: info@kamatadventure.com
web: kamatadventure.com/

Book your tickets