Konferencija “Zaštita, očuvanje i promocija nasljeđa putem novih tehnologija”

Nevladino udruženje Društvo za kulturni razvoj “Bauo” iz Petrovca na Moru organizira od 24. do 26. ožujka 2023. drugu međunarodnu multidisciplinarnu konferenciju posvećenu valoziraciji kulturne baštine kroz kulturne i kreativne industrije. Na ovogodišnjoj konferenciji glavni fokus je (primarno, ali ne i isključivo) na novim tehnologijama i inovativnosti:

  • nova znanja i vještine
  • nova tehničko-tehnološka rješenja
  • novi softveri
  • novi upotrebni materijali
  • potencijali digitalitacije, mediji…

U pitanju je svojevrsni nastavak uspješne konferencije “Kulturne i kreativne industrije & baština: potencijali i izazovi“, održane 4-6. ožujka prošle godine u Petrovcu na Moru, uz financijsku podršku Općine Budva.

Ovogodišnja trodnevna konferencija će se održati uživo, s mogućim učešćem online (Zoom), u hotelu “Monte Casa” (ranije “4. jul”), takođe u ovom gradu, od 24. do 26. ožujka 2023. godine (petak–nedjelja).

Konferencija je otvorena za svu zainteresovanu stručnu i širu javnost i medije, a, kao i prošle godine, cijeli događaj će biti snimljen putem video kamere i diktafona i potom objavljen na web stranicama Društva, Youtube kanalu i na društvenim mrežama, u vidu kraćih posebnih izlaganja svih učesnika/ca.

Organizator i nosilac projekta je nevladino udruženje Društvo za kulturni razvoj “Bauo” iz Petrovca na Moru, dok su partneri tri javne ustanove – Narodna biblioteka Budve “Miroslav Luketić”, petrovačka Osnovna škola “Mirko Srzentić” i Škola za osnovno muzičko obrazovanje Budva, kao i nevladino udruženje Centar za izučavanje i revitalizaciju tradicionalnih igara i pjesama – CIRTIP iz Kolašina.

Konferencija je centralni dio četvoromjesečnog projekta “Zaštita, očuvanje i promocija nasljeđa putem novih tehnologija”, financijski podržanog od Općine Budva na nedavno realizovanom Javnom natječaju za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama u 2022. godini.

Za dodatne informacije, ideje i pitanja  kontaktirajte organizatore na e-mail: drustvobauo@gmail.com ili telefonski na +38269151049.

Print your tickets