8. Europska konferencija: Gradovi i ekološka tranzicija

Konfederacija gradova i općina Europske Unije (Confederation of Towns and Municipalities of the European Union) organizira 8. Europsku konferenciju na temu “Gradovi i ekološka tranzicija”, u Francuskom Institutu u Budimpešti, Mađarskoj, 24. – 25. rujna 2015. Konferencija će se baviti pitanjima energetske učinkovitosti, klimatskim promjenama i poslovnim idejama za energetsku neovisnost.

Program konferencije: EN Prog VIII Congrès

Print your tickets