Novi poziv za projekte “Baština i decentralizirana suradnja”

Heritage and decentralised cooperation projects

Francusko Ministarstvo Europe i vanjskih poslova – Delegacija za vanjsko djelovanje teritorijalnih vlasti (DAECT) i Sites & Cités remarquables pokreću trogodišnji poziv za projekte 2023.-2025. „Baština i decentralizirana suradnja” s namjerom da se omogući sudjelovanje francuskih metropolitanskih i prekomorskih teritorijalnih vlasti u decentraliziranim programima suradnje koje su kreirale same ili njihove grupe.

Ovaj poziv za projekte rezultat je suradnje između Sites & Cités remarquables i Delegacije za vanjsko djelovanje lokalnih vlasti, partnera Udruge. Nastavlja se na rad Udruge na pitanjima vezanim uz decentraliziranu suradnju i baštinu.

Projekti se moraju usredotočiti na izgrađenu i prirodnu baštinu i moraju se odnositi na barem jedno od sljedećih područja intervencije:

  • Očuvanje, zakonodavstvo, regulativa i upravljanje baštinom
  • Urbanističko planiranje i upravljanje javnim prostorima;
  • Sanacija i restauracija baštine;
  • Okoliš i prilagodba baštine klimatskim promjenama
  • Životno okruženje, svijest i uključenost stanovništva
  • Mladi i mobilnost;
  • Osposobljavanje, turizam i baštinsko gospodarstvo.

Prijave su otvorene od 20. prosinca 2022. do 24. veljače 2023. godine

Kontakti

Francusko Ministarstvo Europe i vanjskih poslova – Delegacija za vanjsko djelovanje teritorijalnih vlasti (DAECT)

Sites et Cités remarquables de France

Print your tickets