2. Međunarodni kongres povijesnih gradova, Solin

Drugi po redu Međunarodni kongres povijesnih gradova održao se od 16. do 19. ožujka 2016. godine u organizaciji TZ grada Solina, hotela President Solin i grada Solina, u hotelu President Solin *****.
Koncept kongresa – “Meet, share and build” usmjeren je ka ključnim ljudima u turizmu povijesnih gradova. Tema kongresa bila je promocija i razvoj novih turističkih proizvoda u povijesnim gradovima diljem Hrvatske kroz “benchmarking” s gradovima iz inozemstva. Povijesni periodi koji su biti prezentirani uključuju razdoblje od prapovijesti do srednjeg vijeka, s naglaskom na antiku.

Naš cilj je bio prezentirati povijesne gradove Hrvatske i inozemstva iz različitih povijesnih razdoblja s naglaskom na destinacijski management, odnosno kreativnu i interpretativnu prezentaciju povijesnih lokaliteta.

Print your tickets